BEJ SOPONAR CIPRIAN LUCIAN

ÎNREGISTRARE DOSAR

Dosar Executare


În vederea întocmirii dosarului de executare, creditorul trebuie să depună la sediul societatii noastre următoarele acte:

  • Cererea de executare silită, care va conţine obligatoriu numele, prenumele şi domiciliul, sau reşedinţa părţilor, sau după caz, denumirea şi sediul, titlul executoriu, obligaţia care se cere a fi executată silit, valoarea pretenţiilor şi modalitatea de executare solicitată (vezi sectiunea Modele cereri).
  •  Copie act de identitate al părţii ce solicită executarea silită, în cazul persoanelor fizice.
  • Titlul executoriu în original (hotărâre judecătorească, hotărâre arbitrală, bilet la ordin, cambie, filă CEC, contract de împrumut, contract de credit, contract de fidejusiune, contract de leasing, contract de asistenţă juridică etc.) În cazul în care încă nu dețineți un titlu executoriu, biroul nostru vă poate acorda consultanța necesară în vederea obținerii unei hotărâri judecătorești.
  • Taxa judiciară de timbru.
  • Dovezi privind cheltuielile făcute în scopul executării: dactilografiere, xerocopiere, deplasare, solicitare informaţii, consultare avocat, executor, etc.
  • Orice alte acte despre care se apreciază ca ar fi necesare soluţionării dosarului;

Pentru celeritate, acte pot fi transmise catre noi si in format electronic, prin e-mail, urmand ca ulterior sa ne fie transmise prin curier documentele in original.


Notificare


În vederea comunicării unei notificări se vor depune la sediul societatii noastre următoarele acte:

  • Cerere de comunicare a înscrisului (vezi sectiunea Modele cereri)
  • Actul judiciar sau extrajudiciar a cărui comunicare se cere în trei exemplare.
  • Copie act de identitate al părţii ce solicită comunicarea în cazul persoanelor fizice.
  • Dovada calităţii de reprezentant (împuternicire avocaţială, contract de mandat, procură, etc.), dacă notificarea se face sau se depune prin acestă persoană.

In acest caz, actele pot fi transmise catre noi si in format electronic, prin e-mail.